Historie města Budapešti

Od pravěkých obyvatel, přes bouřlivý středověk, jednou bude i o invazi turků a konečně sjednocení měst Buda a Pešť.

Pravěk

Vápencové jeskyně v Budě objevili a využívali jako přístřeší už v pravěku. Podle všeho na tomto místě sídlili Keltové.

Starověk

Od poloviny druhého století př. n. l. se na místě usídlili Římané. Přičemž řeka Dunaj udávala hranice zdejší provincie Pannonie. Na tomto území římané postavili mnoho vojenských táborů, vedle nich pak samovolně vznikala římské města.

Na místě dnešní části Óbuda stálo také významnější město Aquincium. V roce 103 po Kristu se stalo centrem části Pannonia-inferior. Občané zde stavěli domy a lázně z kamene, bavili se v amphiteatrech, o jejich bezpečí se starala římská armáda.

Neustálé nájezdy barbarů přinutily římany postavit pevnosti také na druhé straně řeky Dunaje. Tím založii základy dnešní historické Pešti. Kvůli častým vpádům různých kmenů tyto části často navštěvovali i císařové. Hadrianus (117 po Kr.), Diocletianus (298 po kr.), Valentinianus (374-375 po Kr.) řídili své tažení právě z Aquincia.

Od poloviny 4. století už nebyly sílící gótské a hunské nájezdy slábnoucí Řím udržet a tak římané místo jednou prvždy opustili.

Na jejím místě postavil svou říši legendární vojevůdce Attila. Po rozpadu hunské říše na dnešní poloze Budapešti sídlili Avaři, kteří odsud vedli své války proti Franské řiší.

Maďarské kmeny do země dorazily kolem roku 880, odkud pomohli Frankům k porážce moravského knížete Svatopluka.

Budapešť během utváření maďarského státu

V desátém století se dostávalo tomuto přechodu přes Dunaj, kde dnes leží Budapešť, stále větší a větší důležitosti. Smutnou souvislostí je, že právě zde spěchajícího biskupa, vychovatele syna krále svatého Štefana, shodili z Gellértovy skály bouřící se Maďarští pohané.

Óbuda se pak po přijmutí křesťanství v Maďarsku stala ve středověku městem, ve kterém sídlili maďarští králové. Kroniky vyprávějí o kamenných domech a sítích ulic, které obyvatelé zdědili ještě po Římanech. V kronikách se dále píše, že zde byly trhy a také že na místě dnešní Óbudy král Béla III. už oslavoval Vánoce.

Ve 13. století Maďaři na území Budapešti postavili hrad. Konkrétně na území dnešní Buda byly široce rozmístěny stavby a církevní statky. Lid sloužící králi tady stavěl celé vesnice. Zdejší obyvatelé se zde zabývali hlavně pěstování vína z kterého pak vyráběli víno. I to je pozůstatek dědictví Římanů. V 10. století zatím na druhé straně řeky Dunaje, tedy na té, kde se nachází dnešní Pešť, byli bulharsko-slovanští a muslimští obchodníci. Odtud také pochází název města Pešti. Jméno pravděpodobně pochází ze slovanského slova pec. Od 12. století již však byla Pešť kvetoucím a bohatým městem německých obchodníků, které obklopovaly kamenné hradby.

Ubytování v Budapešti a Maďarsku

Nepište mi ohledně ubytování. Tady můžete použít formulář a udělat rezervaci v hotelu v jakém chcete:

Město:  
Datum příjezdu:  
Datum odjezdu:  
Počet pokojů:  
single: double: triple:
Počet ubytujících:  

Copyright © 2006-2021, iBudapest